Welcome
Login / Register

Thích Trí Huệ


 • 1:15:44 Kiến thức và trí tuệ - Thích Trí Huệ 2017

  Kiến thức và trí tuệ - Thích Trí Huệ 2017

  by Admin Added 33 Views / 0 Likes

  Bài giảng: Kiến thức và trí tuệ Giảng sư : Thích Trí Huệ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chúc quý vị an lạc khi nghe bài giảng! Mọi thông tin, đóng góp vui lòng gởi về địa chỉ s

 • 1:12:37 [Thuyết Pháp] TÂM THÀNH CHỨNG PHẬT - ĐĐ. THÍCH TRÍ HUỆ 2015

  [Thuyết Pháp] TÂM THÀNH CHỨNG PHẬT - ĐĐ. THÍCH TRÍ HUỆ 2015

  by Admin Added 28 Views / 0 Likes

  [Thuyết Pháp] TÂM THÀNH CHỨNG PHẬT - ĐĐ. THÍCH TRÍ HUỆ ============================================== thích trí huệ 2015, thích trí huệ mới nhất, thầy thích trí huệ, thuyết pháp thích trí huệ, thầy thích trí huệ 2015, đđ thích trí huệ, đại đức thích trí h

 • 1:43:20 Hoàn thành sứ mạng Thầy Thích Trí Huệ

  Hoàn thành sứ mạng Thầy Thích Trí Huệ

  by Admin Added 21 Views / 0 Likes

  Hoàn thành sứ mạng Thầy Thích Trí Huệ Mất thân người muôn kiếp khó lấy lại được. Chuyển hóa thân mình đi tới nhất tâm nhất loạn, chuyển hóa tâm mình để đi tới an trụ trong chánh niệm, chuyển hóa tâm mình để không còn lưu luyến những chuyện thế gian, chuyế

 • 1:58:12 Tu là tiến hóa (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ

  Tu là tiến hóa (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ

  by Admin Added 26 Views / 0 Likes

  Tu là tiến hóa (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ Đẹp nhất trong tất cả các đẹp là người biết tu tập nên sự tu tập đi đến Chân Thiện Mỹ, đi tới cái đẹp mặt tiến hóa tâm linh. Trong pháp giới chúng sanh ta đang sống có chúng sanh vô tình và hữu tình thì đều có s

 • 1:16:27 Chỉ sợ vô minh [rất hay] || Thầy Thích Trí Huệ

  Chỉ sợ vô minh [rất hay] || Thầy Thích Trí Huệ

  by Admin Added 28 Views / 0 Likes

  Bài giảng: 2029 - Chỉ sợ vô minh Giảng sư: Thích Trí Huệ ──────────────────────────────­────────── Hãy nhấn Subscribe để cập nhật những bài giảng mới nhất của thầy Thích Trí Huệ và những video clip về phật giáo tuyển chọn Please press Subscribe to update

 • 1:33:30 Bốn hạnh phúc với chiếc bánh mật (khuyên xem) Thầy Thích Trí Huệ

  Bốn hạnh phúc với chiếc bánh mật (khuyên xem) Thầy Thích Trí Huệ

  by Admin Added 27 Views / 0 Likes

  Bốn hạnh phúc với chiếc bánh mật (khuyên xem) Thầy Thích Trí Huệ Làm sao để được phúc lạc, vì không có nó thì mình tu tập không bền và kiếp sau nhờ phúc lạc đó mà mình sanh lên cõi rất là cao (chư thiên, hay cõi người).Phúc lạc là tâm tích cực là tâm vui

 • 1:13:38 Tu cần vượt qua trái duyên nghịch cảnh này (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ

  Tu cần vượt qua trái duyên nghịch cảnh này (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ

  by Admin Added 26 Views / 0 Likes

  Tu cần vượt qua trái duyên nghịch cảnh này (rất hay) Thầy Thích Trí Huệ Trái duyên nghịch cảnh có 2 loại, một bên ngoài và một bên trong. Trong là trong tâm phát khởi, còn ở bên ngoài là hoàn cảnh xung quanh Tâm sự của người tu khi gặp những khó khăn, trắ

 • 1:36:37 Ngũ uẩn là gì.( rất hay ).Thầy Thích Trí Huệ .

  Ngũ uẩn là gì.( rất hay ).Thầy Thích Trí Huệ .

  by Admin Added 29 Views / 0 Likes

  Mô tả : Ngũ uẩn là gì.( rất hay ).Thầy Thích Trí Huệ .

 • 1:13:19 Mất 2 thứ này tu không còn ý nghĩa - Thầy Thích Trí Huệ

  Mất 2 thứ này tu không còn ý nghĩa - Thầy Thích Trí Huệ

  by Admin Added 30 Views / 0 Likes

  Tải mp3 http://bit.ly/2Pkb5cN #thaythichtrihue, #thaythichtrihuethuyetphap, #thuyetphapmoi Mất 2 thứ này tu không còn ý nghĩa được thầy Thích Trí Huệ giảng chùa Thiên Hòa. - Cuộc đời con người trôi đi như tia chớp như bóng bay và vỡ đi theo quy luật vô th

 • 1:24:35 Đến từ đâu Đi về đâu . ( rất hay ). Thầy Thích Trí Huệ .

  Đến từ đâu Đi về đâu . ( rất hay ). Thầy Thích Trí Huệ .

  by Admin Added 31 Views / 0 Likes

  Mô tả : Đến từ đâu Đi về đâu . ( rất hay ). Thầy Thích Trí Huệ .

 • 1:07:40 Quả báo nhãn tiền .( Rất hay ). Thầy Thích Trí Huệ .

  Quả báo nhãn tiền .( Rất hay ). Thầy Thích Trí Huệ .

  by Admin Added 24 Views / 0 Likes

  Mô tả : Quả báo nhãn tiền .( Rất hay ). Thầy Thích Trí Huệ .

 • 1:16:51 Thầy Thích Trí Huệ - Ứng dụng PHÁP vào TU TẬP

  Thầy Thích Trí Huệ - Ứng dụng PHÁP vào TU TẬP

  by Admin Added 22 Views / 0 Likes

  Bài này được giảng tại chùa Hương Nghiêm - ai cũng có thể tu chứng đắc trong kiếp này - Chứng đắc là gì? - Ứng dụng pháp như thế nào để đưa đến quả vị Thánh của mình, để thoát khỏi sanh tử, để đoạn tận tất cả phiền não .. là chúng ta đã TU ĐÚNG PHÁP.

 • 1:56:45 Tầm cầu giáo pháp.( hay lắm ). Thầy Thích Trí Huệ .

  Tầm cầu giáo pháp.( hay lắm ). Thầy Thích Trí Huệ .

  by Admin Added 23 Views / 0 Likes

  Mô tả : Tầm cầu giáo pháp .( hay lắm ). Thầy Thích Trí Huệ.

 • 2:13:21 Ràng Buộc Hay Giải Thoát. ( Hay Lắm ). Thầy Thích Trí Huệ.

  Ràng Buộc Hay Giải Thoát. ( Hay Lắm ). Thầy Thích Trí Huệ.

  by Admin Added 21 Views / 0 Likes

  Mô tả : Ràng Buộc Hay Giải Thoát. ( Hay Lắm ). Thầy Thích Trí Huệ.

 • 1:13:29 Bà la môn là ai . ( rất hay ). Thích Trí Huệ .

  Bà la môn là ai . ( rất hay ). Thích Trí Huệ .

  by Admin Added 32 Views / 0 Likes

  Mô tả : Bà la môn là ai . ( rất hay ). Thích Trí Huệ .

 • 1:06:15 Người Tu Hưởng Phước Muôn Đời (Hay Lắm) | Thầy Thích Trí Huệ Mới Nhất

  Người Tu Hưởng Phước Muôn Đời (Hay Lắm) | Thầy Thích Trí Huệ Mới Nhất

  by Admin Added 27 Views / 0 Likes

  Người Tu Hưởng Phước Muôn Đời (Hay Lắm) | Thầy Thích Trí Huệ Mới Nhất #thaythichtrihue , #thầythíchtríhuệ, #thichtrihue, #thíchtríhuệmớinhất , #thíchtríhuệ #chùapháptạng ──────────────────────────────­────────── Hãy nhấn Subscribe để cập nhật những bài gi

Categories

RSS