Welcome
Login / Register

Thích Giác Nhàn


 • 32:16 Bài Giảng Mới Nhất Của Đại Đức Thích Giác Nhàn Tháng 9/2018 - Pháp Môn Tịnh Độ

  Bài Giảng Mới Nhất Của Đại Đức Thích Giác Nhàn Tháng 9/2018 - Pháp Môn Tịnh Độ

  by Admin Added 58 Views / 0 Likes

  Bài Giảng Mới Nhất Của Đại Đức Thích Giác Nhàn Tháng 9/2018 - Pháp Môn Tịnh Độ Cám ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bài pháp âm hay và mới nhất của các giảng sư nổi tiếng tại:https://goo.gl/IpOJZj

 • 2:24:00 Kinh Vô Lượng Thọ tập 06 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 06 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 27 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibI Kinh Vô Lượng Thọ tập 06 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn thuyết giảng - Tại Pháp hội niệm Phật A Di Đà - Quan Âm Tịnh Thất - Xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

 • 2:08:16 Kinh Vô Lượng Thọ tập 21 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  Kinh Vô Lượng Thọ tập 21 - ĐĐ. Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 21 Views / 0 Likes

  Xem đầy đủ Click đây : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gtgfUhOFsCwJ88RKm9TlibI Kinh Vô Lượng Thọ tập 21 - Phẩm thứ 4: Pháp Tạng Nhân Địa - ĐĐ. Thích Giác Nhàn giảng - Tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà - Ngày 17 Tháng 03 Năm 2013 (Nhằm ngày 06

 • 1:15:36 TRỢ NIỆM CHO NGƯỜI TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG - ĐĐ.Thích Giác Nhàn

  TRỢ NIỆM CHO NGƯỜI TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG - ĐĐ.Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 31 Views / 0 Likes

  TRỢ NIỆM CHO NGƯỜI TRƯỚC LÚC LÂM CHUNG - ĐĐ.Thích Giác Nhàn - Tài Giảng Tại Chùa TỪ ÂN - Ngày 12 Tháng 2 Năm Tân Mão (2011)

 • 2:20:11 CT Phật Pháp Nhiệm Màu Tại Tịnh Thất Quan Âm, Đĩa 1, ĐĐ Thích Giác Nhàn

  CT Phật Pháp Nhiệm Màu Tại Tịnh Thất Quan Âm, Đĩa 1, ĐĐ Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 59 Views / 0 Likes

  Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư Chương trình phóng sanh các tỉnh trong và ngoài nước của sa môn Thích Giác Nhàn. Lịch giảng ph

 • 2:53:42 ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng Mái Chèo Lâm Chung 10/04/2016 Dallas

  ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng Mái Chèo Lâm Chung 10/04/2016 Dallas

  by Admin Added 21 Views / 0 Likes

  Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư Chương trình phóng sanh các tỉnh trong và ngoài nước của sa môn Thích Giác Nhàn. Lịch giảng ph

 • 37:58 ĐĐ Thích Giác Nhàn Hướng Dẫn Lạy Phật

  ĐĐ Thích Giác Nhàn Hướng Dẫn Lạy Phật

  by Admin Added 21 Views / 0 Likes

  Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư Chương trình phóng sanh các tỉnh trong và ngoài nước của sa môn Thích Giác Nhàn. Lịch giảng ph

 • 1:01:38 ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Hòa Kính, Tập 11, Ngày 14/08/2016

  ĐĐ Thích Giác Nhàn Giảng Lục Hòa Kính, Tập 11, Ngày 14/08/2016

  by Admin Added 22 Views / 0 Likes

  Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư Chương trình phóng sanh các tỉnh trong và ngoài nước của sa môn Thích Giác Nhàn. Lịch giảng ph

 • 30:57 Âm siêu dương thới - Thuyết giảng Thích Giác Nhàn Tập 02

  Âm siêu dương thới - Thuyết giảng Thích Giác Nhàn Tập 02

  by Admin Added 20 Views / 0 Likes

 • 2:06:13 ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng Tịnh Nghiệp Tam Phước - 18/01/2015

  ĐĐ Thích Giác Nhàn Thuyết Giảng Tịnh Nghiệp Tam Phước - 18/01/2015

  by Admin Added 18 Views / 0 Likes

  Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư Chương trình phóng sanh các tỉnh trong và ngoài nước của sa môn Thích Giác Nhàn. Lịch giảng ph

 • 3:23:58 CT Phật Pháp Nhiệm Màu Tại Tịnh Thất Quan Âm Đĩa 8 - ĐĐ Thích Giác Nhàn

  CT Phật Pháp Nhiệm Màu Tại Tịnh Thất Quan Âm Đĩa 8 - ĐĐ Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 41 Views / 0 Likes

  Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư Chương trình phóng sanh các tỉnh trong và ngoài nước của sa môn Thích Giác Nhàn. Lịch giảng ph

 • 1:33:11 Phương Pháp Tu Tập Hàng Ngày - Giảng Sư Thích Giác Nhàn 2018 Mới

  Phương Pháp Tu Tập Hàng Ngày - Giảng Sư Thích Giác Nhàn 2018 Mới

  by Admin Added 47 Views / 0 Likes

  Phương Pháp Tu Tập Hàng Ngày - Giảng Sư Thích Giác Nhàn 2018 Mới Cám ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bài pháp âm hay và mới nhất của các giảng sư nổi tiếng tại:https://goo.gl/IpOJZj #thíchgiácnhàn #niemphat #phápmôntịnhđộ

 • 2:10:54 Phật giáo: Thầy Thích Giác Nhàn giảng về Lâm Chung Tiếp Dẫn (Rất hay)

  Phật giáo: Thầy Thích Giác Nhàn giảng về Lâm Chung Tiếp Dẫn (Rất hay)

  by Admin Added 17 Views / 0 Likes

  Trợ niệm là cách thức trợ giúp, nhắc nhở cho thần thức người trong lúc sắp lâm chung hoặc vừa lâm chung nhớ lại những việc làm thiện của mình lúc còn mạnh khỏe, nhớ đến Tam Bảo, nhớ đến các điều thiện đã làm, hướng đến Phật A Di Đà để niệm Phật chí thành,

 • 2:30:56 Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 13-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 2 Đức Tuân Phổ Hiền)

  Kinh Vô Lượng Thọ-Tập 13-ĐĐ Thích Giác Nhàn Chủ Giảng(Phẩm 2 Đức Tuân Phổ Hiền)

  by Admin Added 17 Views / 0 Likes

  Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư Chương trình phóng sanh các tỉnh trong và ngoài nước của sa môn Thích Giác Nhàn. Lịch giảng ph

 • 1:27:15 Tịnh Độ Thực Nghiệm -2007 - Thích Giác Nhàn

  Tịnh Độ Thực Nghiệm -2007 - Thích Giác Nhàn

  by Admin Added 48 Views / 0 Likes

  Pháp Sư Thích Giác Nhàn chuyên hoằng truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ theo đường lối của HT Tịnh Không và Ấn Quang Đại Sư Chương trình phóng sanh các tỉnh trong và ngoài nước của sa môn Thích Giác Nhàn. Lịch giảng ph

 • 45:46 Vu Lan Báo Hiếu - Thầy Thích Giác Nhàn 2018 Mới Nhất

  Vu Lan Báo Hiếu - Thầy Thích Giác Nhàn 2018 Mới Nhất

  by Admin Added 40 Views / 0 Likes

  Vu Lan Báo Hiếu - Thầy Thích Giác Nhàn 2018 Mới Nhất

Categories

RSS