Welcome
Login / Register

Sám Quy Mạng


 • 08:32 Quy mạng thập phương sám

  Quy mạng thập phương sám

  by Admin Added 26 Views / 0 Likes

  Một bài sám hay cả về ý nghĩa lẫn âm vận, thường tụng trong phần hồi hướng của tất cả các nghi thức đều được. Trong thiền môn, bài sám này được tụng vào thời Công phu sáng. Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang, 141 Phan Bội Châu, Huế. Thu t

 • 11:35 Sám quy mạng - Nhật tụng thiền môn

  Sám quy mạng - Nhật tụng thiền môn

  by Admin Added 23 Views / 0 Likes

  Sám quy mạng Quy mạng mười phương Vô Thượng Giác Pháp mầu vi diệu đã tuyên dương Thánh tăng bốn quả ba thừa độ Duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. (C) Ngược dòng chân tính từ lâu, Chúng con trôi nổi biển sầu sông mê. Thấy đâu lối thoát đường về, Bập bền

 • 11:20 Tụng Sám Quy Mạng ( Có Chữ ) - Thượng Tọa Thích Tịnh Quang

  Tụng Sám Quy Mạng ( Có Chữ ) - Thượng Tọa Thích Tịnh Quang

  by Admin Added 36 Views / 0 Likes

  Tụng Sám Quy Mạng ( Có Chữ ) - Thượng Tọa Thích Tịnh Quang ------------------------------------------------------------------- Welcome to My Channel 1 & 2 : https://www.youtube.com/tangtrungthang https://www.youtube.com/channel/UCNE3UFyedJ_3_ZEiuZkioYw --

 • 08:13 Thích Hạnh Tuấn Trì Tụng Bài Sám Quy Mạng (Có Lời Bài Sám)

  Thích Hạnh Tuấn Trì Tụng Bài Sám Quy Mạng (Có Lời Bài Sám)

  by Admin Added 25 Views / 0 Likes

  Bài Sám Quy Mạng do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh soạn dịch

 • 08:32 Sám Quy mạng thập phương

  Sám Quy mạng thập phương

  by Admin Added 35 Views / 0 Likes

  Trì tụng: Tỷ kheo Thích Quang Huệ Chùa Nhân Thọ, Từ Sơn, Bắc Ninh

 • 04:12 Sám Nhất tâm quy mạng

  Sám Nhất tâm quy mạng

  by Admin Added 34 Views / 0 Likes

  Một bài sám tụng trong nghi thức công phu chiều, tịnh độ, cầu siêu... Ngài Từ Vân soạn Thực hiên: Tỷ kheo Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - Huế Thu tại Hà Nội, 7/2011. PL: 2555

 • 06:58 Sám Quy Mạng 1 _ HT. Từ Thông (Như Huyễn Thiền Sư)

  Sám Quy Mạng 1 _ HT. Từ Thông (Như Huyễn Thiền Sư)

  by Admin Added 33 Views / 0 Likes

  - Kênh Youtube chính thức của Đại Đức - Giảng Sư Thích Thiện Xuân chuyên đăng tải bài giảng Phật giáo và các hoạt động Phật sự khác do Tu viện Linh Thứu tổ chức và phối hợp thực hiện. * Đại Đức Thích Thiện Xuân hiện trụ trì Tu viện Linh Thứu, Trưởng Ban T

 • 03:11 Sám quy mạng 2 - HT Từ Thông

  Sám quy mạng 2 - HT Từ Thông

  by Admin Added 19 Views / 0 Likes

  - Kênh Youtube chính thức của Đại Đức - Giảng Sư Thích Thiện Xuân chuyên đăng tải bài giảng Phật giáo và các hoạt động Phật sự khác do Tu viện Linh Thứu tổ chức và phối hợp thực hiện. * Đại Đức Thích Thiện Xuân hiện trụ trì Tu viện Linh Thứu, Trưởng Ban T

 • 15:51 Sám Quy Mạng phần 1

  Sám Quy Mạng phần 1

  by Admin Added 33 Views / 0 Likes

  Sám Quy Mạng do HT. Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng trong Đạo tràng Quy Mạng , kỳ An Cư Kiết Hạ năm 2012 tại Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam

 • 36:20 Sám Quy Mạng

  Sám Quy Mạng

  by Admin Added 39 Views / 0 Likes

  Sám Quy Mạng do HT. Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng trong Đạo tràng An Cư Kiết hạ năm 2012 tại Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam

 • 1:14:16 Sám Quy Mạng - HT: Thích Nguyên Hạnh Tập 1 of 4

  Sám Quy Mạng - HT: Thích Nguyên Hạnh Tập 1 of 4

  by Admin Added 40 Views / 0 Likes

  Chủ Đề "Sám Quy Mạng" HT. Thích Nguyên Hạnh Thuyết Giảng Trong Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2012 Tại Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam Houston, Texas U.S.A. Điện Thoại (281) 575-0910

 • 22:21 Sám quy mạng 4 - HT Từ Thông

  Sám quy mạng 4 - HT Từ Thông

  by Admin Added 31 Views / 0 Likes

  - Kênh Youtube chính thức của Đại Đức - Giảng Sư Thích Thiện Xuân chuyên đăng tải bài giảng Phật giáo và các hoạt động Phật sự khác do Tu viện Linh Thứu tổ chức và phối hợp thực hiện. * Đại Đức Thích Thiện Xuân hiện trụ trì Tu viện Linh Thứu, Trưởng Ban T

 • 1:19:06 Giảng Sám Quy Mạng. Tập 1- Đại Đức Thích Nguyên Hiền

  Giảng Sám Quy Mạng. Tập 1- Đại Đức Thích Nguyên Hiền

  by Admin Added 25 Views / 0 Likes

 • 1:14:51 Sám Quy Mạng Disk 1/4 - HT Thích Nguyên Hạnh

  Sám Quy Mạng Disk 1/4 - HT Thích Nguyên Hạnh

  by Admin Added 30 Views / 0 Likes

  Sám Quy Mạng do HT. Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng trong Đạo tràng Quy Mạng , kỳ An Cư Kiết Hạ năm 2012 tại Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam Disk 1 of 4

 • 1:05:31 Sám Quy Mạng Phần 14 - HT Thích Trí Quảng giảng 2017

  Sám Quy Mạng Phần 14 - HT Thích Trí Quảng giảng 2017

  by Admin Added 38 Views / 0 Likes

  Bài pháp thoại Sám Quy Mạng Phần 14 do HT Thích Trí Quảng giảng tại chùa Huê Nghiêm (Quận 2, HCM), ngày 17-09-2017 Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung - Website: Phật Ph

 • 08:35 Sam Quy Mang - Thich Tri Thoat

  Sam Quy Mang - Thich Tri Thoat

  by Admin Added 43 Views / 0 Likes

Categories

RSS