Welcome
Login / Register

Sám Phổ Hiền


 • 02:41 Sám Phổ Hiền-ĐĐ Thích Thiện Xuân

  Sám Phổ Hiền-ĐĐ Thích Thiện Xuân

  by Admin Added 37 Views / 0 Likes

  SÁM PHỔ HIỀN Đệ tử chúng đẳng, tuỳ thuận tu tập Phổ Hiền Bồ-Tát, thập chủng đại nguyện: Nhứt giả lễ kính chư Phật Nhị giả xưng tán Như Lai Tam giả quảng tu cúng dường Tứ giả sám hối nghiệp chướng Ngũ giả tuỳ hỷ công đức Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân Thất

 • 02:10 Popular Sám Phổ Hiền

  Sám Phổ Hiền

  by Admin Added 108 Views / 0 Likes

  Tụng trong các nghi thức sám hối, cầu an... Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - Huế Thu tại Hà Nội, 7/2001, PL: 2011

 • 02:10 Sám Phổ Hiền - Thích Quang Huệ

  Sám Phổ Hiền - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 30 Views / 0 Likes

  Tụng trong các nghi thức sám hối, cầu an... Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - Huế Thu tại Hà Nội, 7/2001, PL: 2011

 • 03:28 Tụng Sám Mười Phương và Sám Phổ Hiền - Hoa/Nguyên Thiện

  Tụng Sám Mười Phương và Sám Phổ Hiền - Hoa/Nguyên Thiện

  by Admin Added 31 Views / 0 Likes

  (cách dựng bàn thờ Phật / cách làm bàn thờ Phật) Sám Mười Phương Mười phương chư Phật ba đời Di Đà bậc nhất chẳng rời quần sanh Sen vàng chín phẩm sẵn dành Oai linh đức cả đã dành vô biên Nay con dâng tấm lòng thiền Quy y với Phật sám liền tội căn Phước l

 • 01:21 Sám Phổ Hiền

  Sám Phổ Hiền

  by Admin Added 40 Views / 0 Likes

  Nhất giả lễ kính Chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai

 • 09:14 Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền - Nhật tụng thiền môn

  Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền - Nhật tụng thiền môn

  by Admin Added 46 Views / 0 Likes

  Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền Con xin đem ba nghiệp thanh tịnh Kính lạy tất cả hằng sa Bụt Trong các thế giới khắp mười phương Quá khứ, vị lai và hiện tại. Thần lực của hạnh nguyện Phổ Hiền Giúp con có mặt khắp mọi nơi Nơi đâu có Bụt là có con Bụt là vô lượng

 • 38:19 Nghe Tụng 5 Phút Mỗi Ngày Bồ Tát Phổ Hiền Phù Hộ Làm Gì Cũng May

  Nghe Tụng 5 Phút Mỗi Ngày Bồ Tát Phổ Hiền Phù Hộ Làm Gì Cũng May

  by Admin Added 29 Views / 0 Likes

  Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Nghe kinh sám hối hay : https://www.youtube.com/watch?v=J2VxZbX69E4 Kinh Cầu An Linh Nghiệm : https://www.youtube.com/watch?v=BEBvNh-21cE&t=26s Con đường Thoát Khổ ; https://www.youtube.com/watch?v=MmqvSUzFp6I chúc các

 • 1:30:54 10 Hạnh Phổ Hiền (KT55) - Thích Viên Trí

  10 Hạnh Phổ Hiền (KT55) - Thích Viên Trí

  by Admin Added 24 Views / 0 Likes

  Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp Thầy Thích Viên Trí | Thượng Tọa Thích Viên Trí giảng http://bit.ly/thichvientri Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

 • 25:52 Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện phẩm (HD - phụ đề)

  Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện phẩm (HD - phụ đề)

  by Admin Added 25 Views / 0 Likes

  Nguyên gốc: kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Chuyển thể: Aputi.com Phụ đề: đệ tử Phúc Quang (Vũ Quyết) Một là kính lễ chư Phật Hai là xưng tán Như Lai Ba là rộng tu cúng dường Bốn là sám hối nghiệp chướng Năm là tùy hỷ công đức Sáu là thỉnh chuyển Ph

 • 20:58 Tụng Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát ( Kinh Pháp Hoa ) - TT.Thích Trí Thoát

  Tụng Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát ( Kinh Pháp Hoa ) - TT.Thích Trí Thoát

  by Admin Added 21 Views / 0 Likes

  Tụng Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát ( Kinh Pháp Hoa ) - TT.Thích Trí Thoát ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Welcome to Buddhism Channel 1 & 2 : https://www.youtube.com/tangtrungth

 • 1:02:23 PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁT giảng giải.

  PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁT giảng giải.

  by Admin Added 25 Views / 0 Likes

  PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁT giảng giải. KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA. Tác giả : Lê Sỹ Minh Tùng. T.D. sưu tầm Kỷ niệm ngày vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát. 21/02/Bính Thân - 29/3/2016.

 • 58:49 Sám Hối Nghiệp Chướng - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phổ Hiền, Oct.1, 2016)

  Sám Hối Nghiệp Chướng - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phổ Hiền, Oct.1, 2016)

  by Admin Added 36 Views / 0 Likes

  Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn! Truc Lam Monastery 11328 - 97 Street Edmonton, AB T5G 1X4 Canada (780) 471-1093 http://www.truclam.ca/ Email: tvtruclam97@gmail.com

 • 58:49 Sám Hối Nghiệp Chướng  Thầy Thích Pháp Hòa chùa Phổ Hiền, Oct 1, 2016

  Sám Hối Nghiệp Chướng Thầy Thích Pháp Hòa chùa Phổ Hiền, Oct 1, 2016

  by Admin Added 30 Views / 0 Likes

  New Release !!! Sám Hối Nghiệp Chướng Thầy Thích Pháp Hòa chùa Phổ Hiền, Oct 1, 2016 Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn ! Nguyện đem công đức nầy Hồi hướng khắp tất cả Đệ tử và chúng sanh Đều trọn thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật

 • 25:31 Phổ Hiền Hạnh Nguyện - Mười đại nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát

  Phổ Hiền Hạnh Nguyện - Mười đại nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát

  by Admin Added 26 Views / 0 Likes

  Phổ Hiền hạnh nguyện. Mười đại nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát. Tu hạnh Phổ Hiền vãng sanh Cực Lạc.

 • 21:47 Phổ Hiền Hạnh Nguyện - Sám Hối Nghiệp Chướng - 07

  Phổ Hiền Hạnh Nguyện - Sám Hối Nghiệp Chướng - 07

  by Admin Added 30 Views / 0 Likes

 • 26:16 Thập giả kỉnh của Phổ Hiền Bồ Tát

  Thập giả kỉnh của Phổ Hiền Bồ Tát

  by Admin Added 32 Views / 0 Likes

  Thập giả kỉnh của Phổ Hiền Bồ Tát Thập giả kỉnh của Phổ Hiền Bồ Tát Thập giả kỉnh của Phổ Hiền Bồ Tát Tụng kinh mang lại cho con người sự tĩnh tâm cũng như thư thái mỗi lúc làm việc vất vả cũng như stress. Mong rằng sẽ mang lại cho phật tử những bài kinh

Categories

RSS