Welcome
Login / Register

Sám Khể Thủ


 • 10:05 Khể thủ Tây phương sám

  Khể thủ Tây phương sám

  by Admin Added 32 Views / 0 Likes

  Một bài sám hay cả về ý nghĩa lẫn âm vận, thường tụng trong phần hồi hướng của nghi thức Tịnh độ, Cầu siêu. Trong thiền môn, bài sám này được tụng vào thời Công phu chiều hoặc Tịnh độ Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang, 141 Phan Bội Châu,

 • 08:41 Sám Khể Thủ

  Sám Khể Thủ

  by Admin Added 39 Views / 0 Likes

  Cúi đầu đảnh lễ Đức Đại Từ Tôn................

 • 1:19:29 Sám Khể Thủ, Phần 1, Thầy Thích Pháp Hòa, Phoenix-Arizona, Dec 21,2013

  Sám Khể Thủ, Phần 1, Thầy Thích Pháp Hòa, Phoenix-Arizona, Dec 21,2013

  by Admin Added 23 Views / 0 Likes

  SÁM KHỂ THỦ Khể thủ Tây phương an lạc quốc, Tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư, Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Ðệ tử chúng đẳng, Phổ vị tứ ân tam hữu, Pháp giới chúng sinh, Cầu ư chư Phật, Nhứt thừa vô thượng, Bồ-đề đạo cố

 • 10:06 Sám Khể thủ Tây Phương

  Sám Khể thủ Tây Phương

  by Admin Added 36 Views / 0 Likes

  Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Nhân Thọ, Từ Sơn, Bắc Ninh

 • 08:07 Sám Khể Thủ [Thích Nguyên An]

  Sám Khể Thủ [Thích Nguyên An]

  by Admin Added 24 Views / 0 Likes

  Lời Khấn Nguyện Kính lạy mười phương Phật Kính lạy mười phương Pháp Kính lạy mười phương Tăng Xin chứng giám lòng con Với tất cả tâm thành Dâng lên lời khấn nguyện. Xin cho con mãi mãi Lòng tôn kính vô biên Hơn núi biển mông mênh Dâng lên mười phương Phật

 • 1:18:48 Sám Khể Thủ, Phần 2, Thầy Thích Pháp Hòa, Phoenix-Arizona, Dec 21, 2013

  Sám Khể Thủ, Phần 2, Thầy Thích Pháp Hòa, Phoenix-Arizona, Dec 21, 2013

  by Admin Added 25 Views / 0 Likes

  SÁM KHỂ THỦ Khể thủ Tây phương an lạc quốc, Tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư, Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Ðệ tử chúng đẳng, Phổ vị tứ ân tam hữu, Pháp giới chúng sinh, Cầu ư chư Phật, Nhứt thừa vô thượng, Bồ-đề đạo cố

 • 1:22:11 Sám Khể Thủ, Phần 3, Thầy Thích Pháp Hòa, Phoenix-Arizona, Dec. 22, 2013

  Sám Khể Thủ, Phần 3, Thầy Thích Pháp Hòa, Phoenix-Arizona, Dec. 22, 2013

  by Admin Added 31 Views / 0 Likes

  SÁM KHỂ THỦ Khể thủ Tây phương an lạc quốc, Tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư, Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Ðệ tử chúng đẳng, Phổ vị tứ ân tam hữu, Pháp giới chúng sinh, Cầu ư chư Phật, Nhứt thừa vô thượng, Bồ-đề đạo cố

 • 05:36 khể thủ

  khể thủ

  by Admin Added 24 Views / 0 Likes

 • 1:13:11 Sám Khể Thủ, Phần 4, Thầy Thích Pháp Hòa, Phoenix-Arizona, Dec 22,2013

  Sám Khể Thủ, Phần 4, Thầy Thích Pháp Hòa, Phoenix-Arizona, Dec 22,2013

  by Admin Added 25 Views / 0 Likes

  SÁM KHỂ THỦ Khể thủ Tây phương an lạc quốc, Tiếp dẫn chúng sinh đại đạo sư, Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. Ðệ tử chúng đẳng, Phổ vị tứ ân tam hữu, Pháp giới chúng sinh, Cầu ư chư Phật, Nhứt thừa vô thượng, Bồ-đề đạo cố

 • 11:05 Sám Khể Thủ Nhĩa 1 [Thích Nguyên An]

  Sám Khể Thủ Nhĩa 1 [Thích Nguyên An]

  by Admin Added 24 Views / 0 Likes

 • 08:53 Khể thủ Tam Bảo (bài 1)

  Khể thủ Tam Bảo (bài 1)

  by Admin Added 38 Views / 0 Likes

  Thực hiện: Tăng chúng chùa Hiếu Quang Đây là một bài tán cổ còn được lưu truyền trong thiền môn xứ Huế. 3 bài khể thủ Tam bảo là bài tán cổ, xưng dương tán thán Tam bảo, âm điệu hùng hồn và đầy tính nghệ thuật!

 • 08:07 Sám Khể Thủ [Thích Nguyên An]

  Sám Khể Thủ [Thích Nguyên An]

  by Admin Added 30 Views / 0 Likes

 • 17:37 Tán Khể Thủ Quy Y Huỳnh Kim - TT. Thích Nhuân Toàn

  Tán Khể Thủ Quy Y Huỳnh Kim - TT. Thích Nhuân Toàn

  by Admin Added 33 Views / 0 Likes

 • 20:13 Sám khể thủ nghĩa 01

  Sám khể thủ nghĩa 01

  by Admin Added 34 Views / 0 Likes

  Hôm nay, tôi muốn chia sẻ đến bạn (những người hữu duyên) tin sâu vào nhân quả và cố gắng tu tập trên bước đường giải thoát. Phát nguyện sám hối, phát nguyện tu học, phát nguyện giải thoát. Nguyện cầu cho Phật Pháp mãi mã

 • 05:16 Tán Khể Thủ Quy Y Tô Tất Đế - TT. Thích Nhuân Toàn

  Tán Khể Thủ Quy Y Tô Tất Đế - TT. Thích Nhuân Toàn

  by Admin Added 54 Views / 0 Likes

 • 11:11 Sám Hối Khể Thủ Nghĩa [Thích Nguyên An]

  Sám Hối Khể Thủ Nghĩa [Thích Nguyên An]

  by Admin Added 23 Views / 0 Likes

Categories

RSS