Welcome
Login / Register

Phóng Sự Phật Giáo


  • 1:25:43 KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC PHẬT GIÁO BÌNH ĐỊNH - P2

    KHAI MẠC HỘI THẢO KHOA HỌC PHẬT GIÁO BÌNH ĐỊNH - P2

    by Admin Added 22 Views / 0 Likes

    Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định, Trường Trung cấp Phật học Bình Định đã kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo và Khoa Văn học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức một Hội thảo

Categories

RSS