Welcome
Login / Register

Thích Nhật Từ


 • 2:58:51 [LIVESTREAM] TT. THÍCH NHẬT TỪ TRẢ LỜI VẤN ĐÁP 04/05/2017

  [LIVESTREAM] TT. THÍCH NHẬT TỪ TRẢ LỜI VẤN ĐÁP 04/05/2017

  by Admin Added 39 Views / 0 Likes

  Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

 • 1:06:33 [LIVESTREAM] TT. THÍCH NHÂT TỪ thuyết giảng - 17/09/2017

  [LIVESTREAM] TT. THÍCH NHÂT TỪ thuyết giảng - 17/09/2017

  by Admin Added 22 Views / 0 Likes

  Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

 • 1:27:38 Vấn đáp ngày 03-08-2017 | Thích Nhật Từ

  Vấn đáp ngày 03-08-2017 | Thích Nhật Từ

  by Admin Added 29 Views / 0 Likes

  Vấn đáp ngày 03-08-2017 gồm những bài vấn đáp: Ý nghĩa ban Kinh Sư 0:52 Cực đoan trong văn hóa Phật giáo 8:50 Vượt qua bệnh cố chấp 15:43 Học thuyết tái sinh 23:36 Nghe kinh trong lúc làm việc 35:22 Chánh niệm khi trì chú 43:17 Kinh Địa tạng 43:26 Có nên

 • 1:14:21 Vượt qua bệnh than thở và than phiền - TT. Thích Nhật Từ

  Vượt qua bệnh than thở và than phiền - TT. Thích Nhật Từ

  by Admin Added 25 Views / 0 Likes

  Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Niệm Phật đường Fremont, Hoa Kỳ, ngày 26-06-2017 Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

 • 1:50:18 Mười hạnh tạo phước lành - TT. Thích Nhật Từ

  Mười hạnh tạo phước lành - TT. Thích Nhật Từ

  by Admin Added 22 Views / 0 Likes

  Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Tu viện Tường Vân, ngày 10-09-2017 Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: h

 • 1:12:17 SỐNG...! thầy Thích Nhật Từ. (rất hay)

  SỐNG...! thầy Thích Nhật Từ. (rất hay)

  by Admin Added 36 Views / 0 Likes

  Kênh Ánh Sáng Phật Pháp tuyển tập bài giảng ý nghĩa, cùng cảm nhận, tịnh tâm và đem đạo vào đời. Subscribe kênh để đón xem những video mới nhất. Subscribe: http://bit.ly/2nGUxOL

 • 1:35:31 Các ngộ nhận về nhân quả - TT. Thích Nhật Từ

  Các ngộ nhận về nhân quả - TT. Thích Nhật Từ

  by Admin Added 26 Views / 0 Likes

  Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Thiên Hương, Hưng Yên, ngày 30-07-2017 Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Vi

 • 1:06:35 Trí tuệ soi sáng, kết thúc khổ đau - TT. Thích Nhật Từ

  Trí tuệ soi sáng, kết thúc khổ đau - TT. Thích Nhật Từ

  by Admin Added 26 Views / 0 Likes

  Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại Ni viện Tuệ Quang, Lâm Đồng, ngày 07-02-2017

 • 1:26:34 Làm gì để già không sanh tật - TT. Thích Nhật Từ

  Làm gì để già không sanh tật - TT. Thích Nhật Từ

  by Admin Added 22 Views / 0 Likes

  Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Từ Thuyền, Canada, ngày 28-05-2017 Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt N

 • 1:42:18 Vấn đáp ngày 30-07-2017 | Thích Nhật Từ

  Vấn đáp ngày 30-07-2017 | Thích Nhật Từ

  by Admin Added 23 Views / 0 Likes

  Vấn đáp ngày 30-07-2017 gồm những bài vấn đáp: Hồi hướng công đức và gieo duyên Phật pháp cho người thân 0:09 Chánh tín và mê tín 30:40 Tập tục đốt giấy vàng mã 18:26 Hồi hướng và lễ thượng thọ cho người thân 30:41 Văn hóa tống táng theo đạo Phật 36:40 Ph

 • 2:05:01 Vấn đáp ngày 07-05-2017 | Thích Nhật Từ

  Vấn đáp ngày 07-05-2017 | Thích Nhật Từ

  by Admin Added 22 Views / 0 Likes

  Vấn đáp ngày 07-05-2017 gồm các bài vấn đáp: Học, tu và phụng sự 1:28 Tổ chức từ thiện có phương pháp 14:40 Có con trước hôn nhân 23:50 Giá trị việc tu thiền 33:23 Vượt qua cạm bẫy facebook 40:30 Niềm tin vào Phật pháp 53:10 Quan niệm tống táng của đạo Ph

 • 1:24:19 Câu chuyện hoằng pháp tại Mỹ và Canada - TT. Thích Nhật Từ

  Câu chuyện hoằng pháp tại Mỹ và Canada - TT. Thích Nhật Từ

  by Admin Added 24 Views / 0 Likes

  Câu chuyện hoằng pháp tại Mỹ và Canada do Thầy Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 23 tại chùa Giác Ngộ, ngày 09-07-2017 Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: http

 • 1:32:32 Năm yếu tố thành công - TT. Thích Nhật Từ

  Năm yếu tố thành công - TT. Thích Nhật Từ

  by Admin Added 22 Views / 0 Likes

  Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Từ Tân, ngày 12-01-2017

 • 1:23:45 SPHP 1: Sư phạm hoằng pháp - TT. Thích Nhật Từ (2017)

  SPHP 1: Sư phạm hoằng pháp - TT. Thích Nhật Từ (2017)

  by Admin Added 23 Views / 0 Likes

  Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN cơ sở Lê Minh Xuân TP. HCM, ngày 02-10-2017 Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu Kênh Đại Tạng

 • 42:16 Vấn đáp ngày 24-06-2017 | Thích Nhật Từ

  Vấn đáp ngày 24-06-2017 | Thích Nhật Từ

  by Admin Added 23 Views / 0 Likes

  Vấn đáp ngày 24-06-2017 gồm những bài vấn đáp: 84 ngàn chủ đề chân lý 2:20 Nhà ngoại cảm dưới góc nhìn Phật Giáo 5:35 Bộ phim về cuộc đời đức Phật 11:27 Hiểu đúng về 84 ngàn phiền não 15:04 Thực tập Đối cảnh vô tâm và Tứ niệm Xứ 19:03 Hiện tượng Thân Trun

 • 51:13 Vấn đáp Phật pháp ngày 29-10-2017 | Thích Nhật Từ

  Vấn đáp Phật pháp ngày 29-10-2017 | Thích Nhật Từ

  by Admin Added 25 Views / 0 Likes

  Vấn đáp Phật pháp ngày 29-10-2017 gồm những bài vấn đáp: Tu học Phật tại chùa Pháp tu Tam thời hệ niệm Thuyết luân hồi-tái sinh Tùy duyên và Nhân duyên Ý nghĩa câu niệm Phật Cư sĩ có nên lập thất riêng? Lễ vật cúng cho người đã mất Ma nhập và Rối loạn đa

Categories

RSS