Welcome
Login / Register

Tán Lễ


  • 10:15 Popular Tán Lễ Thích Tôn - Tăng chúng chùa Hiếu Quang

    Tán Lễ Thích Tôn - Tăng chúng chùa Hiếu Quang

    by Admin Added 530 Views / 0 Likes

    Thực hiện: Tăng chúng chùa Hiếu QuangĐây là một bài tán cổ còn được lưu truyền trong thiền môn xứ Huế.Bài "Tọa bồ đề tọa" là một đoạn của bài này.Tán lễ Thích tôn được tán trong phần hồi hướng của khóa lễ Công phu khuya.

Categories

RSS