Welcome
Login / Register

Sám Vu Lan


  • 04:21 Popular Sám Vu Lan - Thích Quang Huệ

    Sám Vu Lan - Thích Quang Huệ

    by Admin Added 447 Views / 0 Likes

    Tụng trong mùa Vu-lan, Báo ân cha mẹ!Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2001, PL: 2011

Categories

RSS