Welcome
Login / Register

Sám Thập Phương


 • 08:32 Popular Quy mạng thập phương sám - Thích Quang Huệ

  Quy mạng thập phương sám - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 589 Views / 1 Likes

  Một bài sám hay cả về ý nghĩa lẫn âm vận, thường tụng trong phần hồi hướng của tất cả các nghi thức đều được. Trong thiền môn, bài sám này được tụng vào thời Công phu sáng.Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang, 141 Phan Bội Châu, Huế.Thu tại

 • 02:07 Popular Sám Thập phương - Thích Quang Huệ

  Sám Thập phương - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 453 Views / 0 Likes

  Tụng trong nghi thức Tịnh độ, Cầu siêu...Ngài Đại Từ soạnThực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2001, PL: 2011

 • 01:26 Popular Sám thập nguyện - Thích Quang Huệ

  Sám thập nguyện - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 424 Views / 0 Likes

  Tụng trong nghi thức Tịnh độ, Cầu siêu...Ngài Đại Từ soạnThực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - Huế

Categories

RSS