Welcome
Login / Register

Sám Thập Phương


 • 08:32 Quy mạng thập phương sám - Thích Quang Huệ

  Quy mạng thập phương sám - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 574 Views / 1 Likes

  Một bài sám hay cả về ý nghĩa lẫn âm vận, thường tụng trong phần hồi hướng của tất cả các nghi thức đều được. Trong thiền môn, bài sám này được tụng vào thời Công phu sáng.Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang, 141 Phan Bội Châu, Huế.Thu tại

 • 02:07 Sám Thập phương - Thích Quang Huệ

  Sám Thập phương - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 441 Views / 0 Likes

  Tụng trong nghi thức Tịnh độ, Cầu siêu...Ngài Đại Từ soạnThực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2001, PL: 2011

 • 01:26 Sám thập nguyện - Thích Quang Huệ

  Sám thập nguyện - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 415 Views / 0 Likes

  Tụng trong nghi thức Tịnh độ, Cầu siêu...Ngài Đại Từ soạnThực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - Huế

Categories

RSS