Welcome
Login / Register

Sám Phát Nguyện


 • 01:59 Popular Sám hối phát nguyện 1 - Thích Quang Huệ

  Sám hối phát nguyện 1 - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 393 Views / 1 Likes

  Một bài sám với ý nghĩa sám hối và phát nguyện, thường tụng trong các khóa lễ của thiền môn.Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2011, PL: 2555

 • 03:08 Popular Sám hối phát nguyện 2 - Thích Quang Huệ

  Sám hối phát nguyện 2 - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 448 Views / 1 Likes

  Một bài sám với ý nghĩa sám hối và phát nguyện, thường tụng trong các khóa lễ của thiền môn.Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2011, PL: 2555

 • 04:12 Popular Sám hối phát nguyện 3 - Thích Quang Huệ

  Sám hối phát nguyện 3 - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 384 Views / 0 Likes

  Một bài sám với ý nghĩa sám hối và phát nguyện, thường tụng trong các khóa lễ của thiền môn.Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2011, PL: 2555

Categories

RSS