Welcome
Login / Register

Sám Nguyện Quán Âm


  • 04:19 Popular Sám nguyện Quán Âm - Thích Quang Huệ

    Sám nguyện Quán Âm - Thích Quang Huệ

    by Admin Added 423 Views / 0 Likes

    Tụng trong nghi thức cầu an, sám hối...Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2001, PL: 2011

Categories

RSS