Welcome
Login / Register

Sám Nguyện


 • 08:53 Khể thủ Tam Bảo (bài 1) - Tăng chúng chùa Hiếu Quang

  Khể thủ Tam Bảo (bài 1) - Tăng chúng chùa Hiếu Quang

  by Admin Added 413 Views / 0 Likes

  Thực hiện: Tăng chúng chùa Hiếu QuangĐây là một bài tán cổ còn được lưu truyền trong thiền môn xứ Huế.3 bài khể thủ Tam bảo là bài tán cổ, xưng dương tán thán Tam bảo, âm điệu hùng hồn và đầy tính nghệ thuật!

 • 11:42 Khể thủ Tam Bảo (bài 2) - Tăng chúng chùa Hiếu Quang

  Khể thủ Tam Bảo (bài 2) - Tăng chúng chùa Hiếu Quang

  by Admin Added 454 Views / 0 Likes

  Thực hiện: Tăng chúng chùa Hiếu QuangĐây là một bài tán cổ còn được lưu truyền trong thiền môn xứ Huế.3 bài khể thủ Tam bảo (2) là bài tán cổ, xưng dương tán thán Tam bảo, âm điệu hùng hồn và đầy tính nghệ thuật! Ba bài này thường được tán sau bài cúng hư

 • 08:12 Khể thủ Tam giới - Tăng chúng chùa Hiếu Quang

  Khể thủ Tam giới - Tăng chúng chùa Hiếu Quang

  by Admin Added 418 Views / 0 Likes

  Thực hiện: Tăng chúng chùa Hiếu QuangĐây là một bài tán cổ còn được lưu truyền trong thiền môn xứ Huế. Điểm đặc biệt của bài này là sự phá cách quãng âm và trường độ, tạo nên một cung bậc đặc biệt mà các bài khác không có!

 • 01:59 Sám hối phát nguyện 1 - Thích Quang Huệ

  Sám hối phát nguyện 1 - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 381 Views / 1 Likes

  Một bài sám với ý nghĩa sám hối và phát nguyện, thường tụng trong các khóa lễ của thiền môn.Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2011, PL: 2555

 • 08:32 Quy mạng thập phương sám - Thích Quang Huệ

  Quy mạng thập phương sám - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 574 Views / 1 Likes

  Một bài sám hay cả về ý nghĩa lẫn âm vận, thường tụng trong phần hồi hướng của tất cả các nghi thức đều được. Trong thiền môn, bài sám này được tụng vào thời Công phu sáng.Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang, 141 Phan Bội Châu, Huế.Thu tại

 • 03:08 Sám hối phát nguyện 2 - Thích Quang Huệ

  Sám hối phát nguyện 2 - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 437 Views / 1 Likes

  Một bài sám với ý nghĩa sám hối và phát nguyện, thường tụng trong các khóa lễ của thiền môn.Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2011, PL: 2555

 • 04:12 Sám hối phát nguyện 3 - Thích Quang Huệ

  Sám hối phát nguyện 3 - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 370 Views / 0 Likes

  Một bài sám với ý nghĩa sám hối và phát nguyện, thường tụng trong các khóa lễ của thiền môn.Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2011, PL: 2555

 • 05:13 Sám Khánh đản - Thích Quang Huệ

  Sám Khánh đản - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 408 Views / 0 Likes

  Tụng trong mùa Phật đản, trong nghi lễ cúng Phật đảnThực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2001, PL: 2011

 • 04:19 Sám nguyện Quán Âm - Thích Quang Huệ

  Sám nguyện Quán Âm - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 413 Views / 0 Likes

  Tụng trong nghi thức cầu an, sám hối...Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2001, PL: 2011

 • 04:12 Sám Nhất tâm quy mạng - Thích Quang Huệ

  Sám Nhất tâm quy mạng - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 597 Views / 0 Likes

  Một bài sám tụng trong nghi thức công phu chiều, tịnh độ, cầu siêu...Ngài Từ Vân soạnThực hiên: Tỷ kheo Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2011. PL: 2555

 • 02:07 Sám Thập phương - Thích Quang Huệ

  Sám Thập phương - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 441 Views / 0 Likes

  Tụng trong nghi thức Tịnh độ, Cầu siêu...Ngài Đại Từ soạnThực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2001, PL: 2011

 • 04:21 Sám Vu Lan - Thích Quang Huệ

  Sám Vu Lan - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 433 Views / 0 Likes

  Tụng trong mùa Vu-lan, Báo ân cha mẹ!Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2001, PL: 2011

 • 01:26 Sám thập nguyện - Thích Quang Huệ

  Sám thập nguyện - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 415 Views / 0 Likes

  Tụng trong nghi thức Tịnh độ, Cầu siêu...Ngài Đại Từ soạnThực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - Huế

 • 10:06 Khể thủ Tây phương sám - Thích Quang Huệ

  Khể thủ Tây phương sám - Thích Quang Huệ

  by Admin Added 474 Views / 0 Likes

  Một bài sám hay cả về ý nghĩa lẫn âm vận, thường tụng trong phần hồi hướng của nghi thức Tịnh độ, Cầu siêu. Trong thiền môn, bài sám này được tụng vào thời Công phu chiều hoặc Tịnh độThực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang, 141 Phan Bội Châu,

Categories

RSS