Welcome
Login / Register

Sám Khánh đản


  • 05:13 Popular Sám Khánh đản - Thích Quang Huệ

    Sám Khánh đản - Thích Quang Huệ

    by Admin Added 417 Views / 0 Likes

    Tụng trong mùa Phật đản, trong nghi lễ cúng Phật đảnThực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ, chùa Hiếu Quang - HuếThu tại Hà Nội, 7/2001, PL: 2011

Categories

RSS