Welcome
Login / Register

Nghi Thức Cầu Siêu


  • 47:14 Popular Nghi thức cầu siêu, tụng kinh A-di-đà - Thích Quang Huệ

    Nghi thức cầu siêu, tụng kinh A-di-đà - Thích Quang Huệ

    by Admin Added 496 Views / 1 Likes

    Đây là 1 trong 5 Nghi thức ấn tống để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhân mùa Vu-lan năm Tân mão, PL: 2555Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang HuệChùa Hiếu Quang, 141 Phan Bội Châu - HuếThu tại Hà Nội, tháng 7/2011. PL: 2555

Categories

RSS