Welcome
Login / Register

Nghi Thức Cầu An


  • 51:41 Popular Nghi thức cầu an,  tụng kinh Phổ Môn-Thích Quang Huệ

    Nghi thức cầu an, tụng kinh Phổ Môn-Thích Quang Huệ

    by Admin Added 1,332 Views / 5 Likes

    Đây là 1 trong 5 Nghi thức ấn tống để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhân mùa Vu-lan năm Tân mão, PL: 2555Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang HuệChùa Hiếu Quang, 141 Phan Bội Châu - HuếThu tại Hà Nội, tháng 7/2011. PL: 2555

Categories

RSS